Pozvánka na 24. veřejné zasedání obecního zastupitelstva

24. veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Bačetín se uskuteční ve středu 14.3.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání je vyvěšen na úřední a elektronické úřední desce.

Pozvánka

 

na 24. zasedání Obecního zastupitelstva obce Bačetín, které se bude konat

ve středu 14.3.2018 od 17,00 hod

zasedacví místnosti (budova OÚ)

 

 

Program jednání :

 

1.      Schválení programu jednání

2.      Kontrola usnesení z minulého VZ

3.      Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ

4.      Smlouva o právu provést stavbu a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

5.      Smlouvy o prodeji pozemků dle Záměrů

6.      Žádost o odkoupení obecních pozemků

7.      Žádost o směnu pozemků

8.      Žádost o příspěvek ZŠ Trivium Plus Dobřany

9.      Žádost o příspěvek Region Orlicko-Třebovsko - Cykloglacensis

10.  Žádost o  příspěvek Kultura RK - knihovna

11.  Zrušení Záměru o prodeji přívěsného vozíku

12.  Záměr o prodeji hasičské Avie

13.  Projekt Živá zahrada (MŠ Bačetín)

14.  Pronájem sálu v hospodě Bačetín

15.  Rozpočtové změny

16.  Různé  

17.  Diskuse

 

 

Gabriela Prýmusová                                  starostka
Jste zde: Home Aktuality Pozvánka na 24. veřejné zasedání obecního zastupitelstva