Objížďka přes Bačetín a Sudín

Upozorňujeme na částečnou uzavírku silnice I/14 na území města Dobruška, v úseku Dobruška – Chábory, v celkové délce cca 3 000 m, v silničním km cca 134,2 – 137,3, z důvodu provedení opravy této silnice. Celkový termín uzavírky: 14.05.2018 – 31.08.2018.

Organizace uzavírky: Celkový úsek uzavírky bude rozdělen na 4 dílčí úseky o délce cca 500 – 1150 m. Práce budou probíhat vždy v jedné polovině šířky silnice, tedy celkem v 8 etapách. Ve volné polovině silnice bude veden kyvadlový provoz, který bude řízen buď pracovníky stavby, nebo světelnou signalizací – podle délky úseku a druhu prací.

V průběhu realizace úseku VIII bude v termínu 10.8.2018 – 12.8.2018uzavřena křižovatka silnic I/14 x III/29851 směr na Domašín. Objízdná trasa bude vedena po silnici II/309 a III/3092 přes Bačetín a Sudín.

Křižovatka silnic I/14 a II/298 ve směru na Opočno bude prováděna po částech a bude stále průjezdná.

Jste zde: Home Aktuality Objížďka přes Bačetín a Sudín