Aktuality

Přímá volba prezidenta

znak_400Ve dnech 11. a 12. 1. 2013 probíhá první přímá volba prezidenta ČR. V pátek dne 11. 1. 2013 se dostavilo do volební místnosti v Bačetíně 49 % voličů. Odvolila i naše nejstarší občanka paní Sozanská, která i ve věku 103 let měla chuť zúčastnit se těchto voleb a vyjádřit tak svůj názor. První občan dokonce dorazil volit již 30 min před zahájením voleb. Prvním voličem byl pan Josef Hejzlar, bývalý starosta obce. V naší obci je k dnešnímu dni 334 voličů. Přeji všem zbývajícím šťastnou ruku a nám všem toho nejlepšího prezidenta. Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce.

Stezka dokončena

znak_400Stavba stezky Bačetín - Sudín byla úspěšně dokončena. Stavba byla dodavatelem díla předána zástupcům obce dne 17.12. 2012. V současné době probíhá kolaudační řízení a zahájení procesu vypořádání se s vlastníky dotčených pozemků. Stezka je osazena dopravními značkami a dalšími bezpečnostními prvky. Na stezce už dochází k pravidelné zimní údržbě. Stezka je již v plném provozu a je hojně využívána. Děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu této historicky největší stavby v Bačetíně. Jen díky všem těmto lidem proběhla celá stavba bez výrazných komplikací. Dík patří především vlastníkům dotčených pozemků, bez jejich vstřícnosti bychom těžko byli schopni dodržet všechny požadované termíny a dokončit stavbu v klimaticky vhodném období. Ještě jednou děkuji a přeji nám všem příjemné užívání této stavby. Ing. Miloš Pochobradský 

Poplatek za odpady

popelniceVážení spoluobčané, od 1.1. 2013 je v platnosti nová vyhláška č. 1/2013 (o odpadech). Hlavním bodem této vyhlášky, který Vás bude především zajímat,  je zvýšení ceny za odvoz a likvidaci odpadů. V těchto pár větách bych Vás chtěl stručně seznámit proč se obec rozhodla opět zvýšit tento poplatek. Před dvěma roky bylo  hrazeno z vybraných poplatků přibližně 50% nákladů na likvidaci odpadů. V tu dobu obec zvýšila poplatek za likvidaci odpadů na 500,- Kč za jednoho poplatníka a rok. Jednalo se o maximální možnou výši poplatku omezeného vyhláškou. Při této ceně obec stále doplácela přibližně 40.000,- Kč za rok za likvidaci odpadů. Pro rok 2013 se dále z důvodu oprávněných nákladů, rozhodla společnost zajišťující likvidaci odpadů, navýšit poplatky za likvidaci a svoz odpadů o 4%. Celkové náklady na likvidaci odpadů v roce 2012 byly ve výši 273.976,- Kč. Vybráno na poplatcích od občanů bylo 158.834,- Kč. Dotace za tříděný odpad činila 75.386,- Kč. Z výše uvedených důvodů se obec rozhodla využít možnosti navýšení poplatků za odpad od 1.1. 2013 na 600,- Kč poplatník/rok. Obec dále bude plně dotovat poplatek za děti do věku 4 let a naše starší občany ve věku 75 let a více. Děti do 15 let věku budou hradit pouze 50% tohoto poplatku. Upozorňuji, že pro rok 2013 se také mění den svozu na každý lichý pátek. Dále bych Vás chtěl všechny požádat o maximální pozornost třídění komunálního odpadu. Již teď patříme mezi obce s velmi dobrým množstvím tříděného odpadu, za což Vám velmi děkuji, ale vždy je co zlepšovat. S pozdravem Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce      

Novoroční přání

znak_400Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně úspěchů a štěstí v roce, kterému bude po celou dobu hrát prim šťastná třináctka. Přeji Vám a vašim rodinám především hodně zdraví, dostatek radostných chvil a dobré zaměstnání. Přeji nám všem, aby zdobil náš obličej nepostradatelný úsměv, který je nakažlivý a vytváří tak kolem nás pozitivní prostředí, které budeme v této ekonomicky složité době potřebovat. Přeji Vám alespoň pár dobrých přátel na které se můžete vždy spolehnout. Přeji Vám zkrátka krásný rok 2013. Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce.

Recept pro Nový rok

Vezměmě dvanáct měsíců. Řádně je vyčistíme od hořkosti a trpkosti, od lakoty, tísní a strachu i puntíčkářství. Rozdělíme každý měsíc na třicet nebo jedenatřicet dnů tak, aby stačila na celý rok. Každý den připravíme takto: z jednoho dílu práce a dvou dílů radosti, veselosti a humoru, přidáme tři vrchovaté lžíce tolerance a optimismu, jednu lžičku ironie a špetku taktu. Celou vzniklou hmotu polijeme láskou. Hotový pokrm ozdobíme kytičkou pozornosti a každý den po dobu 365 dní servírujeme s veselostí! (volný překlad ze starého časopisu) Miroslava Zejdová
Jste zde: Home Aktuality