Aktuality

Oprava cesty ke smuteční síni

znak_400Obecní úřad Bačetín nechal opravit přístupovou cestu u smuteční síně, která byla značně poškozena kořeny vedle stojící lípy. Tato lípa byla z bezpečnostních důvodů pokácena v roce 2011. Poškozený povrch byl odbagrován. Následně byla položena podkladová vrstva z lomového kamene. tato vrstva byla upěchována a na ni byl umístěn nový asfaltový povrch. Foto zde Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

Stavba stezky - listopad 2012

znak_400Stavba "Stezky Bačetín - Sudín" míří úspěšně k cíli. V těchto dnech jsou již hotové betonové mostky a propustky. V současnosti jsou přítoky a odtoky mostků a propustků dlážděny kameny. Stezka je již vyasfaltována a do stezky jsou umisťovány slepecké dlažby a jsou zpevňovány přejezdy. Z důvodu neukázněných řidičů, kteří se už na stezce začali projíždět auty, museli být na začátek a na přejezdy umístěny zábrany. Příkopy a ostatní zemní práce jsou již také ve třetí třetině prací. Někteří občané již byli stezku vyzkoušet, a to na kole i na kolečkových bruslích. Počasí nám přeje a proto doufáme, že stihneme konečný termín prací jímž je 17.12. 2012. Přeji nám všem, ať tato stavba slouží svému účelu co nejlépe a nabyde svého cíle " Bezpečně z Bačetína do Sudína a zpět". foto zde Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

Honební společenstvo Bačetín

Honební společenstvo Bačetín zve všechny vlastníky honebních pozemků na valnou hromadu Honebního společenstva Bačetín, která se bude konat dne 5.12. 2012 od 18.00 hod v Ohnišově v hostinci U Bartošů.
Program jednání:
1. prezentace členů
2. návrh a odsouhlasení:
a) zapisovatele
b) sčítačů hlasů
3. zpráva místostarosty
4. návrh a schválení využití honitby pro příští období
5. návrh a volba honebního výboru (3člený) STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, ČLEN VÝBORU
6. diskuze
7. usnesení
8. závěr

Zimní údržba

znak_400Obecní úřad Bačetín oznamuje vítěze výběrového řízení na zimní údržbu komunikací v obci. Vítězem z nejvýhodnější nabídkovou cenou se stal Martin Věříš z Dobrušky. Těšíme se na bezproblémovou spolupráci. Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce.

Školní rok v MŠ zahájen

skolnibudova

Letošní školní rok 2012 – 2013 jsme úspěšně zahájili 3. 9. 2012. MŠ je opět plně obsazena a uděláme vše pro to, aby to bylo i v letech následujících. Letos zahájilo školní rok 37 žáků, kteří jsou rozděleni do dvou tříd. V tomto školním roce bude přímo u nás ve škole pokračovat kroužek angličtiny. Lektoři dojíždějí k nám pravidelně každé pondělí dopoledne a děti seznamují zábavnou formou se základy anglického jazyka. Pro vybrané děti jsme zahájili hraní na flétnu. Jde o prvotní seznámení s hudebním nástrojem, vážnějším zájemcům doporučuji kroužek v umělecké škole. Nově bude od října fungovat kroužek pohybové výchovy, který je zaměřen na základy gymnastiky a atletiky a na procvičování jednoduchých cviků. Od února budeme s předškoláky pravidelně jezdit do plaveckého bazénu v Novém Městě nad Metují. V průběhu roku pro rodiče chystáme několik akcí, na kterých budeme společně s rodiči vyrábět, soutěžit a slavit tradiční svátky. Chtěla bych nám Všem popřát hezký a úspěšný školní rok.

Za MŠ Bačetín, ředitelka Gabriela Holendová

Jste zde: Home Aktuality