Aktuality

Třídíme odpad

popelniceObecní úřad Bačetín právě instaloval kontejnery na bílé sklo. Prosíme Vás o třídění tohoto odpadu, a to dle popisků na jednotlivých kontejnerech. Nově tedy třídíme sklo na barevné a bílé. Jsme dle množství tříděného odpadu na jednoho obyvatele mezi nejlepšími obcemi v regionu. Můžeme být i první, a to je jen na každém z nás. Nechceme přece, aby naše děti žili mezi skládkami odpadu. Třiďme tedy prosím odpad. Foto zde. Děkuji že třídíte Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

Upozornění - krádež

zlodej iUpozornění - Vážení spoluobčané, v noci z 11. na 12. 9. 2012 byly na stavbě "Cyklostezky" odcizeny obrubníky. Jednak z volně stojících palet, ale i některé již zabetonované. Tímto došlo nejen ke krádeži, ale i k poškození cizí věci. Odcizeno bylo více jak 80 m. Tuto skutečnost začala okamžitě řešit policie ČR. Prosíme všechny slušné lidi o to, aby nám pomohli s hlídáním této stavby a pokud spatří něco podezřelého, tak ať hned kontaktují policii ČR na tel. č. 158. Děkujeme!
Toto je již druhý případ hyenismu v této lokalitě, kdy bylo nejprve zneuctěno pietní místo na hřbitově a teď poškozena tato veřejně prospěšná stavba. Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

Oprava dětského hřiště

znak_400Obecní úřad v Bačetíně provádí v současné době rekonstrukci dětského hřiště v mateřské škole. Rekonstruováno bylo pískoviště, herní prvky a oplocení celého areálu. Na hřišti byla panem Moravcem (místní truhlář) zcela zdarma vybudována nová dřevěná houpačka. Velice mu děkujeme. Rádi bychom požádali i jiné rodiče a občany naší obce o pomoc při rekonstrukci tohoto areálu. Opravovat se co nejdříve bude ještě zahradní domek. Foto zde Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

Rekonstrukce MŠ Bačetín - II. etapa

skolnibudovaII. etapa rekonstrukce MŠ Bačetín se blíží ke zdárnému konci. Kuchyň je již v plném provozu a připravuje spoustu dobrých pochutin pro naše malé mrňousy. Kuchyň byla vybavena novými rozvody el., voda, kanalizace, vzduchotechniky, dlažbou, obklady a byla vymalována v příjemné meruňkové barvě. V současné době probíhají už jen venkovní doplňkové práce. (Sanační omítka, oplechování římsy, oprava okapových svodů, přístřešek nad vchod, výměna a oprava některých oken, oprava chodníku před školou atd.) Do konce září ještě proběhne výměna osvětlení v herně a jídelně.  Foto zde Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

Stezka Bačetín - Sudín

znak_400Naší obci se podařilo získat dotaci od státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování stezky mezi obcemi Bačetínem a Sudínem. Dotaci získalo jen velmi málo obcí a jsme velmi rádi, že díky kvalitě projektu a důležitosti stavby zejména z důvodu bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci jsme tuto dotaci obdrželi. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byl vybrán zhotovitel tohoto díla, jímž se stala stavební společnost Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. Tato společnost nabídla nejnižší cenu ze všech účastníků výběrového řízení, a to 3.941.928,- Kč včetně DPH.  Výše dotace činí 65% uznatelných nákladů na tuto stavbu. Stavební práce začali okamžitě po obdržení oznámení o získání dotace a podepsání smlouvy s hotovitelem. Foto zde Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce
Jste zde: Home Aktuality