Aktuality

MŠ Bačetín má novou paní ředitelku

skolnibudovaMateřská škola v Bačetíně má novou paní ředitelku. V konkursním řízení uspěla paní Mgr. Gabriela Holendová a byla jmenována do této funkce od 1. 8.  2012. Přejeme ji hodně úspěchů ve své práci. Zároveň bych chtěl velmi poděkovat bývalé paní ředitelce Zelené, která věnovala mateřské škole v Bačetíně podstatnou část svého nejen pracovního života. Přejeme ji, aby si ve zdraví užila co nejvíce let v zaslouženém důchodu. Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

Obecní úřad blíže postiženým

znak_400Obecní úřad Bačetín nechal instalovat na vstupních dveřích obecního úřadu zvonek pro osoby ze sníženou schopností pohybu. Kanceláře OÚ se nacházejí v prvním patře této budovy a bylo nemožné se těmto osobám zkontaktovat se zaměstnanci OÚ. Doufáme, že tímto krokem vyjdeme vstříc všem občanům, kteří jsou díky svému zdravotnímu stavu v naší společnosti diskriminováni. Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce Bačetín

Rybářské závody

rybar-rybaDne 27. 5. 2012 se od 9.00 hod konají v Ba?etín? na rybní?ku Br?álníku rybá?ské závody pro d?ti. Vyhodnocení výsledk? prob?hne dle nachytaných centimetr? všech druh? ryb. Ob?erstvení a v?cné ceny pro d?ti jsou p?ipraveny. S sebou veškeré rybá?ské vybavení a hlavn? dobrou náladu. Chytat se bude do 12.00 hod, kdy prob?hne vyhlášení výsledk?. Kontakt: Ing. Miloš Pochobradský 602 168 415   

Za vysvědčení s námi na výlet

znak_400Obecní ú?ad Ba?etín po?ádá dne 30. 6. 2012 výlet pro d?ti. Odjezd je ve 12.00 hod od autobusové zastávky v Ba?etín?. Program výletu: projíž?ka parníkem nebo plachetnicí po Labi, ?emeslnické trhy, Planetární stezka a d?tský program na Hv?zdárn? v Hradci Králové. P?edpokládaný návrat ve 20.00 hod. P?ihlaste se nejdéle do 22. 6. 2012. Srde?n? zveme na tento výlet všechny d?ti i s rodi?i. Kontakt: Gabriela Prýmusová tel.: 776 270 848.  

cheap cialis 20mg pills cialis no prescription - millpharmacy.com buy cialis 2.5 mg

Paní Amálie Sozanská oslavila 103. narozeniny

imagesDne 1. 5. 2012 oslavila naše občanka paní Amálie Sozanská své 103. narozeniny. Narodila se dne 1. 5. 1909 v chalupě domácího tkalce pana Fireše v č. p. 74 v Bačetíně. Recept na svůj dlouhý život má. Žít skromně, vyhýbat se nezdravému jídlu a pití plného chemikálií a neduhy léčit bylinkami. Pít čistou vodu a sem tam si dát vinný punč, který má osobně velmi ráda. Ke snídani si dává meltu a makovku. Přejeme ji hodně zdraví a pohody. Těšíme se zároveň na oslavu jejich 104. narozenin. Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce.  Fotodokumentace zde  

Jste zde: Home Aktuality