Aktuality

Obecní slavnosti - Pivní festival 2019

Obec Bačetín ve spolupráci s místními spolky pořáda 27.7.2019 v rámci Obecních slavností I. ročník Pivního festivalu .
Program v areálu Rotundy:
9,00 - nohejbalový turnaj trojic O pohár starosty obce'
13,00 - Otevření pivních stánků
14,00 - Hudební vystoupení skupin Krkonošské matky, Unikátní Popcorn a Furt Fajn
20,00 - Pouťová zábava s Rocksorry
Mše s procesím:
17,00 - Pouť od kapličky sv. Anny v Sudíně do kaple sv. Kříže v Bačetíně, kde proběhne mše za doprovodu Schóly z Nového Hrádku

Parkoviště je vyhrazeno a označeno u místního obchodu, u sportovního hřiště a kaple v Bačetíně.

Hydrologické sucho

Upozornění vodoprávního úřadu na nízké průtoky ve vodních tocích na území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška v souvislosti s výskytem hydrologického sucha.
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a minimálním průtokům vody v korytech vodních toků na území správního obvodu Dobruška, odpovídajícím hydrologickému suchu, vodoprávní úřad upozorňuje fyzické i právnické osoby, že za této situace nelze realizovat odběry povrchových vod (nevztahuje se na odběry povrchových vod za účelem výroby pitné vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou).
Celé znění upozornění je vyvěšeno na kamenné i el.úřední desce obce Bačetín.

Pozvánka na 6. veřejné zasedání 19

22.7.2019 od 17 hod se uskuteční 6. veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Program jednání je zveřejněn na el. i kamenné úřední desce.

Kominík 2019

Kdo máte zájem o letošní čisštění spalinových cest vašich kotlů, přihlaste se v místním obchodě. Kontroly budou probíhat 11.7.2019.

Úřední hodiny léto 2019

V době letních prázdnin je omezen provoz obecního úřadu Bačetín. Ve středu nebudou odpolední úřední hodiny. Kancelář účetní je nezměněna. V případě nutnosti volejte starostku na tel.č. 602 168 415 nebo  místostarostu na tel.č. 724 379 686. Děkujeme za pochopení.

Jste zde: Home Aktuality