Informace o MŠ

skolka 1Mateřská škola Bačetín sídlí v budově bývalé základní školy. Předškolní zařízení zde bylo otevřeno v roce 1976 jako jednotřídní MŠ s kapacitou pro 25 dětí. Díky zájmu zastupitelstva byla v roce 2011 zahájena rozsáhlá rekonstrukce celé budovy. Od školního roku 2011 – 2012 byla zvýšena kapacita MŠ na 37 míst, tedy na dvě třídy. O prázdninách v roce 2012 se pokračovalo částečnou rekonstrukcí kuchyně, na konci roku 2014 jsme dokončili plánovanou rekonstrukci zakoupením profesionální myčky nádobí, sporáku a škrabky brambor. Díky současnému zastupitelstvu obce, pro které je MŠ prioritou, máme od října 2013 kompletní nové dětské hřiště od české firmy "Bonita", které nám mohou závidět okolní mateřské školy.

Školní zahradu následně měníme na přírodní zahradu. Postupně jsme založili záhon na pěstování zeleniny pro školní jídelnu, vysázeli ovocné stromy a keře, shromažďujeme dešťovou vodu na zalévání a máme přírodní kompost. Děti tyto aktivity baví, proto chceme v této koncepci pokračovat. 

V letech 2012 - 2015 byl kompletně změněn interiér MŠ. Mateřská škola zakoupila nová lehátka na spaní i s matracemi, třídy mají nový nábytek, v herně a zároveň v jídelně horní třídy máme nové stoly, židle i skříňky na pracovní činnosti. Před vánocemi 2015 jsme kompletně vyměnili zařízení hlavní šatny a předšatny. V roce 2013 jsme v rámci splnění požadavků ČSI, týkající se rozvíjení matematické gramotnosti dětí a seznámení s počítači, ze sponzorského daru od Škoda auto a. s., zakoupili televizi, kterou pro této potřeby využíváme místo interaktivní tabule, na kterou bohužel nemáme potřebné finance. Obě třídy jsou plně vybaveny didaktickými a ostatními současnými hračkami, které plně odpovídají věku a požadavkům na vzdělávání předškolních dětí. Díky této vybavenosti u dětí systematicky podporujeme i předtenářskou gramotnost, polytechnickou a enviromentální výchovu.

V přízemí budovy je umístěna třída „Lvíčků“ s veškerým zázemím, šatny, kancelář ředitelky a vedoucí školní jídelny, prádelna s úklidovou místností. Kapacita této třídy je 12 dětí a protože v letošním školním roce navštěvuje školu pouze 24 dětí, je tato třída využívána jako pracovna pro dvouleté děti, pro které v naší MŠ funguje chůva Máme zde i druhý školní rok terárium se želvou. Děti ji pravidelně krmí, stejně jako morčata, umístěná před vchodem do MŠ. 

V poschodí je třída „Sluníček“, jídelna, kabinet, kuchyň a sociální zázemí. Do této třídy chodí letos 24 dětí, z toho je 10 předškoláků. V této třídě je jedno integrované dítě, pro které jsme zajistili asistenta pedagoga a 1 dítě s odkladem povinné školní docházky. Z toho vychází i obsah vzdělávacího programu této třídy.
V letošním školním roce opět pracujeme podle našeho vzdělávacího programu „S večerníčkem v přírodě“. Pro nový školní rok už teď postupně připravujeme nový vzdělávací program, vycházející z našich zkušeností z oblasti enviromentální výchovy.

Naše škola je už třetím školním rokem registrována v síti mateřských škol Mrkvička, které svůj vzdělávací program plně zaměřují na ekologickou výchovu.

Ředitelka školy v rámci této sítě úspěšně absolvovala řadu potřebných školení a projektů, z kterých informace pravidelně předává ostatním zaměstnancům školy.


Právní subjekt: Mateřská škola, Bačetín
Adresa: Bačetín 86, 518 01 Dobruška
IČ: 709 780 93
Zřizovatel: Obec Bačetín
Telefon: 494 665 622, 776 230 978
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba: 6.15 - 16.00 hodin (platí i o prázdninách)

Zaměstnanci MŠ:
Ředitelka: Mgr. Eva Kleinerová
Učitelky: Dis. Lenka Řepová, Bc. Petra Stodůlková - chůva a asistent pedagoga
Školnice a vedoucí školního stravování: Olga Dušková
Kuchařka: Iva Bednářová

Úplata za předškolní vzdělávání je ve školním roce 2016 – 2017 stanovena na 300,- Kč měsíčně za celodenní docházku dítěte do MŠ.

Pokud se dítě v daném kalendářním měsíci bude účastnit předškolního vzdělávání v MŠ nejvýše tři dny v měsíci, nebude se mu za tento měsíc počítat úplata za předškolní vzdělávání.


Úplata za školní stravování dětí pro školní rok 2016 – 2017 činí:

33,- Kč na den:  přesnídávka 8,- Kč, oběd 18,- Kč, svačina 7,- Kč
OŠD (7 letí)  35,- Kč na den: přesnídávka 8,- Kč, oběd 20,- Kč, svačina 7,- Kč

Úplatu a stravné lze zaplatit:
1) bezhotovostně na účet České spořitelny, číslo účtu: 1244278329/0800
2) hotově u vedoucí školního stravování paní Duškové druhý týden v měsíci

Jste zde: Home Školka